Симотюк Михайло Михайлович

Керівник лабораторії,

Кандидат фізико-математичних наук,
Старший науковий співробітник


Профілі в наукометричних базах:

ORCID
Google Scholar
Scopus
Web of Science

Наукові інтереси:
Дослідження коректності задач з багатоточковими та нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними, доведення метричних оцінок знизу для малих знаменників, які виникають при побудові розв’язків цих задач.


Кар'єра:
  • у 1997 р. почав працювати в ІППММ ім. Я. С. Підстригача за НАН України
  • у 2005 р. захистив дисертацію "Багатоточкові задачі для лінійних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь із частинними похідними"
  • з 2012 р. працює на посаді старшого наукового співробітника в ІППММ ім. Я. С. Підстригача за НАН України
  • у 2015 р. отримав звання старшого наукового співробітника
  • з 2021 р. очолює лабораторію математичної фізики

Викладацька робота:
  • з 2016 р. працює на посаді старшого викладача (за сумісництвом) кафедри вищої математики Національного університету "Львівська політехніка"
  • проводить заняття у гуртку математичного моделювання Львівської обласної Малої академії наук

Нагороди:
  • у 2005 р. отримав Премію Президента України (у складі авторського колективу)
mouseover