Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2019. – 62, № 4

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2019, 62, № 4

текст (00)

1–6

Петричкович В. М. Стандартні форми матриць над кільцями відносно різних типів еквівалентностей і їх застосування в теорії факторизації матриць і матричних рівнянь

2019, 62, № 4

анотації (01a)

7–27

Gutik O. V., Maksymyk K. M. On a semitopological extended bicyclic semigroup with adjoined zero

2019, 62, № 4

анотації (02a)

28–38

Мединський І. П. Коректна розв’язність задачі Коші та інтегральні зобра­жен­ня розв’язків для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з дво­ма групами просторових змінних виродження

2019, 62, № 4

анотації (03a)

39–48

Лопушанський А. О., Лопушанська Г. П. Обернена задача для рівняння дро­бової дифузії у просторах типу Шварца

2019, 62, № 4

анотації (04a)

49–59

Кучмінська Х. Й. Про теорему Слєшинського – Прінґсгейма для тривимір­но­го узагальнення неперервного дробуПараболічна крайова задача і задача оптимального керу­вання

2019, 62, № 4

анотації (05a)

60–71

Боднар Д. І., Біланик І. Б. Оцінки швидкості поточкової та рівномірної збіж­нос­ті гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними

2019, 62, № 4

анотації (06a)

72–82

Острик В. І. Симетрія інверсії розв’язків осесиметричних задач теорії пруж­ності для конуса

2019, 62, № 4

анотації (07a)

83–94

Чекурін В. Ф., Постолакі Л. І., Дяків В. В. Поляризаційно-оптичні параметри осесиметричних залишкових напружень ізотропного діелектричного циліндра

2019, 62, № 4

анотації (08a)

95–111

Камінський А. О., Дудик М. В., Решітник Ю. В. Когезійна модель зони пе­редруйнування біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки ла­маної межі поділу матеріалів

2019, 62, № 4

анотації (09a)

112123

Нагірний Т. С., Червінка К. А., Сеник Ю. А. Міцність електропровідного неферомагнітного шару. Розмірний ефект

2019, 62, № 4

анотації (10a)

124130

Кушнір Р. М., Махоркін І. М., Махоркін М. І. Аналітично-числове визна­чення статичного термопружного стану плоских багатошарових термо­чутливих структур

2019, 62, № 4

анотації (11a)

131–140

Прокопишин І. І. Термомеханічний контакт пружних тіл за наявності нелі­нійних вінклерівських поверхневих шарів

2019, 62, № 4

анотації (12a)

141161

Соляр Т. Я., Вовк О. М. Нестаціонарні температурні поля у кусково-однорід­них смугах за врахування фрикційного тепловиділення

2019, 62, № 4

анотації (13a)

162–171

Калиняк Б. М. Стаціонарне температурне поле, яке забезпечує відсутність термонапружень у неоднорідному прямокутному брусі

2019, 62, № 4

анотації (14a)

172–179

ХРОНІКА та ІНФОРМАЦІЯ

До 70-річчя Володимира Олександровича Пелиха

2019, 62, № 4

текст (15)

180–182

      АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2019 рік (том 62)

2019, 62, № 4

текст (16)

183–186