Адміністрація Інституту
 
Аспірантура і докторантура 
 
Відділи:
Керівники відділів та лабораторій
№11 механіки деформівного твердого тіла Токовий Ю.В.
        Лабораторія математичних проблем механіки неоднорідних тіл Постолакі Л.I.
        Лабораторія моделювання демпфуючих систем Маковійчук М.В.
№12 диференціальних рівнянь і теорії функцій Пелих В.О.
        Лабораторія математичної фізики Симотюк М.М.
№13 теорії фізико-механічних полів Гачкевич О.Р.
№14 алгебри Петричкович В.М.
№15 відділ моделювання композитних структур і складних систем Марчук М.В.
         Лабораторія моделювання та оптимізації складних систем Яджак М.С.
№16 фізико-математичного моделювання низьковимірних систем Попович Д.І.
№17 Відділ аналізу, геометрії та топології Чернега І.В.
         Лабораторія нелінійного функціонального аналізу Загороднюк А.В.
№18 обчислювальної механіки деформівних систем Матус В.В.
        Лабораторія математичних проблем контактної механіки Середницька Х.І.
№19 термомеханіки Кушнір Р.М.
№21 числових методів математичної фізики Андрійчук М.І.
         Лабораторія математичного моделювання нерівноважних процесів Малачівський П.С.
Відділ математичного моделювання процесів переносу в розподілених системах П'янило Я.Д.