Адміністрація Інституту
 
Аспірантура і докторантура 
 
Відділи:
Керівники відділів
№11 механіки деформівного твердого тіла Николишин М.М.
№12 диференціальних рівнянь і теорії функцій Пелих В.О.
№13 теорії фізико-механічних полів Гачкевич О.Р.
№14 алгебри Петричкович В.М.
№15 відділ моделювання композитних структур і складних систем Марчук М.В.
         Лабораторія моделювання та оптимізації складних систем Яджак М.С.
№16 фізико-математичного моделювання низьковимірних систем Попович Д.І.
№17 функціонального аналізу  
№18 обчислювальної механіки деформівних систем Кунець Я.І.
№19 термомеханіки Кушнір Р.М.
№20 математичних проблем механіки неоднорідних тіл Чекурін В.Ф.
№21 числових методів математичної фізики Войтович М.М.
№22 математичного моделювання явищ самоорганізації Гафійчук В.В.
№23 моделювання демпфуючих систем Шопа В.М.
№24 нелінійного математичного аналізу Микитюк I.В.
№25 математичних проблем контактної механіки Мартиняк Р.М.
№26 математичої фізики Пташник Б.Й.