МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІ / MATERIALS OF THE CONFERENCE

 

Завантажити збірник матеріалів однією книгою / Download the Book of Abstracts

 

Олександр Гачкевич, Роман Кушнір Академік Ярослав Підстригач – видатний учений, організатор науки та громадянин

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/yp01_01.pdf 

Микола Гачкевич, Анна Козярська, Роман Кушнір Числово-аналітична методика оптимізації відносно напруженого стану режимів технологічного нагріву складених осесиметричних кусково-однорідних скляних оболонок

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_01.pdf

Олександр Гачкевич, Микола Гачкевич, Богдан Боженко Моделювання оптимальних температурних полів відпалу для скінченної циліндричної оболонки при різних умовах закріплення торців

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_02.pdf

Ніна Антоненко, Ірина Ткаченко Про один підхід до розв’язання просторової задачі теплопровідності для багатошарової основи з неідеальним тепловим контактом між шарами

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_04.pdf

Наталя Вайсфельд, Зінаїда Журавльова Точний розв’язок вісесиметричної задачі поропружності для шару з циліндричним включенням

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_05.pdf

Олександр Горечко, Надія Заводовська Конструктивна термочутливість прямокутних пластин

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_06.pdf

Олександр Гачкевич, Ростислав Терлецький, Орест Гуменчук Моделювання теплообміну випромінюванням та напруженого стану тіл з покриттями за врахування сухого тертя

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_07.pdf

Томаш Волчаньскі, Олександр Гачкевич, Тереза Козакевич Математичне моделювання та опис структурного і напруженого залишкових станів у сталевих тілах за технологічного нагріву

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_08.pdf

Роман Івасько, Аніда Станік-Беслєр, Наталія Івасько Математичне моделювання фізико-механічних процесів у металізованій феритовій пластині за дії обʼємних магнітостатичних хвиль

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_09.pdf

Кирило Трапезон, Олександр Трапезон Метод симетрії і апроксимації в задачах для диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_11.pdf

Михайло Довжик, Володимир Назаренко Руйнування високоеластичних матеріалів при стиску вздовж приповерхневої тріщини. Плоска задача

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_12.pdf

Борис Карпінос Особливості моделювання фізико-механічних процесів при деформуванні конструкційних матеріалів

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_15.pdf

Роман Кушнір, Ярослав Пастернак, Георгій Сулим Матричний підхід до побудови фундаментальних розв’язків задач теорії пружності про усталені коливання квазікристалів

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_16.pdf

Роман Тучапський Розрахунок локально навантаженої консольної тонкої замкнутої конічної оболонки на основі класичної та деяких уточнених теорій

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_17.pdf

Ігор Ориняк, Кирило Даниленко Чисельний метод узгоджених січень для пластин Міндліна з вирізами

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_18.pdf

Тарас Нагірний, Костянтин Червінка Моделювання шорсткості у термомеханіці локально неоднорідних твердих тіл

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_19.pdf

Олександр Хіміч Сучасні засади математичного моделювання

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_21.pdf

Олег Венгринюк, Ольга Звірко, Себастьян Ліпец, Ігор Дзьоба Оцінювання схильності трубних сталей до крихкого руйнування на стадії росту тріщини

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_22.pdf

Сергій Кобельський Змішана схема скінченних елементів у тривимірних задачах механіки руйнування елементів обладнання АЕС

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_23.pdf

Леонід Хорошун, Олена Шикула, Наталія Жукова Модель нелінійного деформування волокнистих композитів

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_26.pdf

Юрій Глухов Про одну динамічну задачу для нестисливого півпростору з початковими напруженнями

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_27.pdf

Юрій Кононов Моделювання обертання пружного твердого тіла у вигляді системи пружно звʼязаних твердих тіл у середовищі з опором

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_28.pdf

Юрій Кононов, Ярослав Святенко Про стійкість обертання гіроскопа Лагранжа на підвісі у середовищі з опором під дією постійного моменту

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_29.pdf

Ігор Ориняк, Гліб Юдін Фундаментальні розвʼязки для трьох варіантів теорії тонкостінних циліндричних оболонок

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_30.pdf

Наталя Вайсфельд, Юрій Процеров, Андрій Толкачов Точний розв’язок задачі про крутильні коливання циліндра в пружному півпросторі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_31.pdf

Ігор Ориняк, Костянтин Кулик, Роман Мазурик Аналіз геометрично нелінійного деформування 3D балок методом базових хеліксних ділянок

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_32.pdf

Роман Мусій, Наталія Мельник, Стефан Моринь, Адріан Торський Математичне моделювання термонапруженого стану електропровідних трубчастих елементів при їх магнітоімпульсній обробці

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_33.pdf

Павло Стеблянко, Олександр Петров, Юрій Черняков Нелінійна модель термо-пружно-пластичної поведінки матеріалу з пам’яттю форми

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_34.pdf

Ігор Ориняк, Роман Мазурик Метод базових (розривних) та поправочних розвʼязків для геометрично нелінійного аналізу балок та канатів

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_35.pdf

Олександр Григоренко, Ігор Лоза, Світлана Сперкач, Анна Безугла Поширення акустоелектричних хвиль у суцільному неоднорідному п’єзокерамічному циліндрі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_36.pdf

Богдан Маркович, Юлія Сеник Рівноважний стан деформівного електропровідного неферомагнітного півпростору

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_37.pdf

Ігор Сенченков, Василь Чекурін, Ольга Червінко Напруження при горизонтальному зберіганні РДТП

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_38.pdf

Володимир Ромащенко, Світлана Тарасовська Дослідження впливу товщин та матеріалів шарів металокомпозитних циліндрів на міцність при внутрішньому вибуховому навантаженні

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_39.pdf

Олександр Чирков, Валерій Харченко Сучасні підходи механіки непружного деформування для розрахункового обгрунтування міцності та прогнозування ресурсу критичних елементів обладнання АЕС

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_40.pdf

Володимир Трач, Андрій Подворний, Олександр Бондарський Деформування нетонких анізотропних циліндричних оболонок, захищених функціональноградієнтним матеріалом, за термосилової дії

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_41.pdf

Олександр Григоренко, Максим Борисенко, Олена Бойчук, Наталія Борейко Вільні коливання гофрованої замкнутої циліндричної оболонки змінної товщини

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_42.pdf

Володимир Козлов, Юрій Лелюх, Любов Зінчук Вимушені резонансні коливання та дисипативний розігрів шаруватої конічної панелі із в’язкопружних п’єзоелектричних матеріалів

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_43.pdf

Володимир Онишкевич, Галина Барабаш Модель «третього тіла» в задачах трибології

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_44.pdf

Віктор Ревенко Знаходження фізично обґрунтованих розвʼязків рівнянь теорії термопружності

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_45.pdf

Ярослав Пастернак, Тетяна Третяк, Юрій Михалюк, Світлана Патлашинська Обчислення фундаментального розв’язку задачі про усталені коливання анізотропного середовища

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_03.pdf

Богдан Дробенко, Михайло Марчук, Микола Хомʼяк, Володимир Сіренко, Дмитро Клименко, Володимир Харченко Компʼютерне моделювання руйнівних випробувань складних конструкцій ракетної техніки

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_13.pdf

Богдан Дробенко, Тетяна Бардин Оптимізація зварного зʼєднання штуцера і колектора

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_14.pdf

Лілія Рожок Моделювання напруженого стану нетонких неоднорідних циліндричних оболонок, близьких до кругових, при дії локального поздовжнього навантаження

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_20.pdf

Кирил Васільєв, Георгій Сулим Пружна рівновага анізотропного біматеріального півпростору з міжфазною тріщиною за поздовжнього зсуву

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_24.pdf

Григорій Зражевський, Віра Зражевська Моделювання дефектів точковими особливостями при гармонійних коливаннях пружного стрижня

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me01_25.pdf

Віктор Шевчук Наближений підхід до розв’язування задач теорії термопружності для тіл з тонкими багатошаровими трансверсально-ізотропними покриттями

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_01.pdf

Карен Казарян, Роман Мусій, Наталія Мельник Термонапружений стан біметалевих пластин за індукційного нагріву неусталеним електромагнітним полем

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_03.pdf

Степан Савка, Дмитро Попович Процеси формування наноструктур ZNO типу «ядро-оболонка»: метод молекулярної динаміки

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_04.pdf

Євгеній Ірза Розрахунок термонапруженого стану структурно неоднорідних тіл

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_05.pdf

Оксана Вовк Дослідження теплового стану двох ідеально контактуючих термочутливих шарів за складного теплообміну

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_06.pdf

Галина Гарматій, Богдан Калиняк, Мирослав Кутнів Вплив температурної залежності термомеханічних характеристик ФГМ на термонапружений стан порожнистої кулі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_08.pdf

Ольга Грицина, Мар’ян Грицина Варіаційне формулювання крайових задач локально градієнтної електропружності з урахуванням мікроінерції та флексодинамічного ефекту

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_09.pdf

Юрій Токовий Визначення двовимірних температурних полів у радіально неоднорідних порожнистих циліндрах

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_10.pdf

Микола Юзв’як, Юрій Токовий Пружна рівновага прямокутного паралелепіпеда

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_12.pdf

Петро Костробій, Ірина Рижа Моделювання впливу поверхні на густину йонів у напівобмежених металевих системах

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_14.pdf

Борис Процюк Квазістатичний термопружний стан шаруватого функціонально градієнтного циліндра за нелінійних теплових граничних умов

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_13.pdf

Ivan Mohylyak, Dmytro Popovych Nanostructuring of the Si surface under the action of laser pulses

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_02.pdf

Галина Гарматій, Михайло Глобчак Визначення неусталеного теплового стану функціонально-градієнтного порожнистого циліндра за складного теплообміну

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_07.pdf

Yuriy Tokovyy, Dmytro Boiko, Dariusz Perkowski Three-dimensional stress analysis of an inhomogeneous transversely isotropic elastic layer

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me02_11.pdf

Олександр Максимук, Іван Васильків, Володимир Широков, Юрій Сачук Взаємодія штампів періодичної структури з пружною основою з двома коефіцієнтами постелі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_02.pdf

Микола Маковійчук, Тарас Даляк Згин пологої сферичної оболонки з тріщиною та колінеарною щілиною

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_29.pdf

Григорій Марченко, Ірина Рудавська, Олександра Дацишин, Оксана Кравчук Числовий аналіз процесу розкриття / закриття крайової тріщини в круговому диску під час контакту кочення

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_01.pdf

Олександр Пономаренко Напруження в безмежній тонкій пластині з двома круговими включеннями

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_03.pdf

Анатолій Камінський, Михайло Дудик, Юлія Решітник, Юрій Чорноіван Про модель повороту міжфазної тріщини від межі поділу квазіпружних матеріалів

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_04.pdf

Тетяна Соляр, Ольга Соляр Числовий алгоритм визначення контактних напружень для штампів складної форми з наперед невідомими ділянками контакту

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_05.pdf

Микола Махоркін Спосіб побудови сингулярного інтегрального рівняння з ядром Коші для з’ясування напружено-деформованого стану клинової системи за антиплоскої деформації

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_06.pdf

Олександр Демидов, Всеволод Попов Визначення нестаціонарного хвильового поля у скінченному циліндрі методом модифікованих скінченних різниць за часом

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_07.pdf

Олександр Бедзір, Василь Шопа Фрикційна взаємодія коаксіальних циліндричних оболонок з неоднорідним заповнювачем

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_08.pdf

Христина Середницька, Микола Шевцов Аналітично-числовий розв’язок задачі термопружності для біматеріалу з міжфазними високопровідними дефектами

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_09.pdf

Христина Середницька Термопружна поведінка біматеріалу з міжфазною тріщиною за поздовжньої теплопровідності її берегів

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_10.pdf

Ольга Соляр Контактна взаємодія штампа осесиметричної форми з півпростором за врахування зношування

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_11.pdf

Віктор Михаськів, Іванна Бутрак Вплив натягу поверхонь на розкриття кругової тріщини та напруження в її околі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_12.pdf

Юрій Сибіль Чисельне розв’язування стаціонарної задачі теплопровідності для тривимірного рівняння Лапласа з умовою трансмісійного типу на розімкнутій ліпшицевій поверхні

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_14.pdf

Олег Назаренко, Анжела Стехун Побудова розривного розв’язку хвильового рівняння для сферичного дефекту

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_16.pdf

Всеволод Попов, Ольга Кирилова Напружений стан в півпросторі з дволанковою крайовою тріщиною при коливаннях поздовжнього зсуву

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_17.pdf

Всеволод Попов Визначення хвильового поля при дифракції пружних хвиль на системі тріщин ітераційним методом

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_18.pdf

Микола Слободян, Леся Куротчин Згин круглої пластини з системою тріщин з урахуванням смугового контакту їхніх берегів

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_19.pdf

Володимир Назаренко, Олександр Кіпніс Гранична рівновага біоднорідної площини з маломасштабними міжфазними тріщинами у кутовій точці межі поділу за наявності внутрішньої півнескінченної тріщини

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_20.pdf

Олександр Кривий, Юрій Морозов Вплив міжфазного включення на міцність середовища при температурному навантаженні

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_21.pdf

Віктор Силованюк, Наталія Івантишин, Максим Філіпов Відновлення ін’єктуванням міцності циліндра з тріщиною при крученні

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_22.pdf

Андрій Василишин, Ярослав Пастернак, Іван Звізло, Георгій Сулим Термомагнітоелектропружність скінченних кусково-однорідних тіл за наявності сполучного прошарку та внутрішніх тонких включень

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_23.pdf

Костянтин Архипенко, Олександр Кривий Міжфазна тріщина із зонами контакту у неоднорідній анізотропній площині

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_24.pdf

Володимир Острик Контактна задача для міжфазного відшарованого напівнескінченного включення

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_25.pdf

Віктор Адлуцький, Максим Левченко, Володимир Лобода Визначення параметрів руйнування п’єзоелектричного біматеріалу при наявності інтерфейсної тріщини з використанням МСЕ

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_26.pdf

Михайло Саврук, Володимир Кравець, Любов Онишко, Олексій Кваснюк Поздовжній зсув ортотропного тіла з анізотропними криволінійними включеннями

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_27.pdf

Володимир Кравець, Андрій Чорненький Напружений стан квазіортотропної пластини з пружним криволінійним включенням

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_28.pdf

Ігор Прокопишин, Іван Прокопишин, Іван Дияк Числове дослідження контакту осесиметричних пружних тіл з урахуванням кулонівського тертя

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_13.pdf

Іван Шацький, Андрій Величкович Модель конструкційного демпфування у фрикційному модулі оболонкового амортизатора

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_15.pdf

Роман Рабош, Ярослав Кунець, Віктор Міщенко Асимптотичні моделі тонких пружних неоднорідностей у магнітоелектрокерамічній матриці

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me04_09.pdf

Лідія Курпа, Тетяна Шматко, Ганна Лінник Аналіз стійкості та вільних коливань пористих функціонально градієнтних сендвич пластин

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me04_07.pdf

Костянтин Мисов Динамічна задача кручення двічі-зрізаного пружного сферично-шаруватого конуса

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me04_01.pdf

Надія Жоголева Аналіз ефектів нелінійної взаємодії поверхневих SH хвиль при мембранному покритті поверхні хвилеводу

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me04_02.pdf

Олександр Жук, Ярослав Жук Дія радіаційних сил акустичного поля в рідині на краплі іншої рідини

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me04_03.pdf

Наталія Городецька, Тетяна Соболь, Тетяна Щербак Типи поверхневих хвиль на межі рідини і поропружного півпростору

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me04_04.pdf

Василь Перепічка До питання побудови розв’язків задачі динаміки стержня із зовнішнім сухим тертям при нелінійних навантаженнях

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me04_05.pdf

Віктор Михаськів, Ігор Жбадинський Симетрична задача гармонічного навантаження гексагональної ґратки з кругових тріщин у пружному тілі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me04_06.pdf

Олена Савченко, Олег Деркач Застосування варіаційного принципу Хелінгера–Рейсснера для аналізу демпфування нестаціонарних коливань багатошарових пластин

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me04_08.pdf

Роман Андрійчук, Ярослав Кунець, Валерій Матус, Василь Пороховський Динамічна взаємодія пружного тіла з тонким п’єзокерамічним включенням змінної товщини

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me04_10.pdf

Дмитро Клименко, Володимир Харченко Напружено-деформований стан різьбового з’єднання оболонок з упорною різьбою

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm05_03.pdf

Володимир Харченко Розрахункове моделювання механічного стану стиків ракетних конструкцій із композиційних матеріалів для умов випробувань на міцність

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm05_06.pdf

Мирослав Демидюк Математичне моделювання навантаженої ходи людини з гомілковостопними пружинними ортезами

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm05_01.pdf

Олександр Сад, Олена Мікуліч, Наталя Коменда Симуляційний аналіз у оптимізації механічних характеристик пористих біоматеріалів

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm05_02.pdf

Анатолій Дзюба, Володимир Сіренко Обґрунтування достовірності розрахунку міцності конструкцій ракетно-космічної техніки з урахуванням похибок вхідних даних та результатів неруйнівних випробувань

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm05_04.pdf

Богдан Кіндрацький, Роман Літвін Моделювання коливальних процесів у приводі електропідсилювача керма електробуса

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm05_05.pdf

Володимир Бабуров, Дмитро Клименко, Тетяна Дяченко Оцінка міцності різьбового з’єднання елементів конструкції з різнорідних за фізико-механічними характеристиками матеріалів

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me06_03.pdf

Олександр Андрейків, Ірина Долінська, Нікіта Звягін, Святослав Настасяк, Орест Свірчевський Методи дослідження кінетики втомних коротких тріщин і визначення періоду їх докритичного росту

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me06_02.pdf

Костянтин Буйських, Євгеній Задворний, Леонід Кравчук, Микола Феофентов Чисельне моделювання впливу на напружено-деформований стан елементів конструкцій деградуючого за термоциклічної дії газового потоку поверхневого шару

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me06_04.pdf

Богдан Дробенко, Степан Будз Оцінка експлуатаційного ресурсу барабана котлоагрегата енергоблоку ТЕС, пошкодженого при його експлуатації

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me06_05.pdf

Костянтин Червінка, Тарас Нагірний До впливу шорсткості на міцність пружних плівок

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me06_06.pdf

Володимир Шваб’юк, Віктор Захарчук, Роман Казмірчук, Дмитро Ткачук Визначення граничного навантаження для ортотропної балки–смуги з крайовою тріщиною

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me06_07.pdf

Дмитро Акімов, Дмитро Клименко Визначення напружено-деформованого стану багатошарової конструкції під дією надлишкового тиску та порівняння з результатами експерименту

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me06_01.pdf

Віктор Вербіцький, Вікторія Крачилова Апостеріорний оцінювач скінченноелементної апроксимації дробового рівняння адвекції дисперсії

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_03.pdf

Петро Жук Математичний опис геополітичних процесів

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_33.pdf

Михайло Андрійчук, Борис Євстигнеєв Моделювання характеристик випромінювання середовищ з нерівномірно розміщеними включеннями малого розміру

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_34.pdf

Михайло Бартіш, Наталія Огородник, Ольга Ковальчук Про деякі модифікації методу Стеффенсена розвʼязування нелінійних операторних рівнянь

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_01.pdf

Ігор Черевко, Тетяна Щур Моделювання поширення інфекційних захворювань на основі SIR моделей із запізненням

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_02.pdf

Світлана Iлiка, Олександр Матвiй, Лариса Пiддубна, Iгор Черевко Схеми апроксимацiї диференцiально-функцiональних рiвнянь та їх застосування

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_04.pdf

Юлія Калоша, Олександр Зуєв Спостерігач Луенбергера для моделі пружної балки у гамільтоновій формі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_05.pdf

Ростислав Бовгира Структура та електронні властивості нанокластерів оксиду цинку (ZnО)n (n=96, 120), легованих різними металами

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_06.pdf

Михайло Марчук, Володимир Харченко, Микола Хом’як, Віра Пакош Метод скінченних елементів на основі b-сплайнів для циліндричного згину пластини-смуги, податливої до трансверсального зсуву та стиснення

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_07.pdf

Євген Сторожук, Володимир Максимюк, Іван Чернишенко, Світлана Харенко Чисельне розв’язання фізично нелінійних задач для конічних елементів ракет з прямокутними отворами

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_08.pdf

Ігор Косович Моделювання навчання з підкріпленням для соціального дистанціювання під час COVID-19

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_10.pdf

Ігор Скородинський Особливості обчислення вертикальних переміщень у нескінченному в’язкопружному шарі на жорсткій основі при періодичних циклічних навантаженнях

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_11.pdf

Іван Крикун Новий підхід до статистичного аналізу природничих явищ

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_12.pdf

Dmytro Leshchenko, Tetiana Kozachenko Evolution of motions in a resistive medium of a gyrostat subjected to constant body-fixed torques

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_13.pdf

Леся Постолакі Дослідження інформативних параметрів оптичного методу неруйнівного визначення переміщень у скінченному порожнистому циліндрі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_14.pdf

Ігор Баранов, Олег Кравченко, Ірина Суворова Розвиток структурних методів для розв’язання крайових задач в областях складної форми

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_15.pdf

Руслана Мороз, Олександр Курилко Дослідження спеціальних періодичних точок течії Стокса в прямокутній порожнині

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_16.pdf

Яна Лебеденко, Юрій Міхлін Дослідження резонансного стану та перехідного процесу в двох неідеальних системах

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_18.pdf

Юлія Сурганова, Юрій Міхлін Нелінійні моди коливань і складна поведінка маятникової системи у магнітному полі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_19.pdf

Етері Гарт, Олексій Семенча Скінченно-елементний аналіз напружено-деформованого стану тонких пластин, циліндричних і конічних оболонок з отворами та стрічковими включеннями

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_20.pdf

Етері Гарт, Богдан Терьохін Про раціональні параметри кільцевих включень із функціонально-градієнтного матеріалу при компʼютерному моделюванні поведінки пластинчато-оболонкових елементів конструкцій з отворами

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_21.pdf

Ольга Чернуха, Юрій Білущак, Анастасія Чучвара Модель очищення забрудненого розчину у водному фільтрі з пом’якшенням жорсткої води за експериментальних даних на межі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_22.pdf

Мирослав Притула, Назар Притула, Ярослав П’янило, Зоя Притула, Ольга Химко Дослідження впливу якості розкриття газоносних пластів на режими експлуатації підземних сховищ газу

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_23.pdf

Ярослав П’янило, Ганна Лянце, Галина П’янило Дослідження впливу потужності пористого середовища на фільтрацію газу в околі свердловини

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_24.pdf

Софія Твардовська, Ярослав П’янило Числово-аналітичні методи дослідження коливного процесу пористого шару під дією електричного поля

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_26.pdf

Дмитро Бобилєв Метод граничних елементів для аналізу задач поропружності в неоднорідних середовищах

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_27.pdf

Галина Крайнічук, Ігор Пилявець, Євгеній Радченко CIP-квазігрупи 4-го порядку з оборотним елементом Х2 серед ізотопів групи Клейна

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_29.pdf

Юрій Тополюк Квазіполіноміальний розв’язок одного інтегрального рівняння типу Гаммерштейна

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_31.pdf

Тарас Заболоцький, Олександр Цяпа Стиснена оцінка бета коефіцієнта

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_32.pdf

Богдан Гнатик Магнітогідродинамічні процеси та ударні хвилі в космічній плазмі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_09.pdf

Mykola Pasichnyy Classical nucleation theory and stochastic kinetic mean field approach

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_17.pdf

Костянтин Авдонін Симетричне подання матриці повороту та його застосування до теорії гіроскопічних явищ

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_25.pdf

Дмитро Редчиць, Олег Польовий, Світлана Моісеєнко, Володимир Заіка Застосування рівнянь Навʼє–Стокса для розв’язання прикладних задач аерогідродинаміки

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_28.pdf

Андрій Латиш Задача оптимального керування еволюційними функціонально-диференціальними рівняннями

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm07_30.pdf

Khrystyna Kuchminska Corresponding continued fractions in many variables

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_01.pdf

Svitlana Vasylyshyn Spectra of algebras of analytic functions, generated by sequences of polynomials on Banach spaces and operations on spectra

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_16.pdf

Андрій Загороднюк Дослідження алгебр аналітичних функцій на нескінченновимірних банахових просторах

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_18.pdf

Віра Лозинська Числення Вейля аналітичних півгруп

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_06.pdf

Олександр Барановський, Микола Працьовитий Перетворення та функції, які «зберігають хвости» E-зображення чисел

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_08.pdf

Микола Працьовитий, Софія Ратушняк Розподіли значень функцій канторівського типу, повʼязаних з ланцюговими A2-дробами

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_09.pdf

Анатолій Сердюк, Ігор Соколенко Оцінки поперечників класів узагальнених інтегралів Пуассона періодичних функцій

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_10.pdf

Анатолій Сердюк, Тетяна Степанюк Рівномірні наближення сумами Фурʼє на класах згорток періодичних функцій високої гладкості

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_11.pdf

Ярослав Заболотний Оцінки добутків деяких степенів конформних радіусів однозвʼязних областей

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_12.pdf

Дмитро Боднар, Ірина Біланик Про збіжність гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду у кутових областях

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_13.pdf

Олег Макарчук, Богдан Халецький Про множину розв’язків рівняння v0(x) = f (x) , що містить функцію v0(x) частоти нуля в s-ковій системі числення

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_14.pdf

Руслан Салімов, Марія Стефанчук Про глобальне скінченне середнє коливання та рівняння Бельтрамі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_15.pdf

Зоряна Новосад Оператори топологічного змішування на несепарабельних просторах

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_02.pdf

Nataliia Baziv Double symmetric analytic functions on Banach spaces

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_03.pdf

Ірина Чернега Симетричні структури в нескінченновимірних просторах

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_04.pdf

Viktoriia Kravtsiv, Anrii Yaselskyi Spectra of algebras of block symmetric analytic functions of bounded type

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_05.pdf

Maria Martsinkiv Tropical semirings of Lipschitz functions

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_07.pdf

Володимир Дільний, Андріана Вінсковська, Артур Петриченко Оборотнiсть у вагових просторах Гардi

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_17.pdf

Taras Vasylyshyn, Vasyl Zahorodniuk Weakly symmetric functions on spaces of Lebesgue integrable functions

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma08_19.pdf

Тарас Кузьо, Олег Петрук Вплив неоднорідностей зоряного викиду на ранню еволюцію залишків наднових зір

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_01.pdf

Юрій Ловейкін, Анна Сукретна Оптимізація коливань у двомасовій системі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_03.pdf

Grzegorz Kuduk Nonlocal problem with an integral condition for a nonhomogeneous system of evolution equations of the second order

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_04.pdf

Grzegorz Kuduk Problem with integral conditions for system of partial differential equations of third order

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_05.pdf

Софія Репетило Крайова задача з мiшаними умовами для рівнянь з частинними похідними, не розв’язаних відносно старшої похідної за часом

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_07.pdf

Віктор Кулик, Ганна Кулик, Надія Степаненко Збереження регулярності при збуреннях в лінійних розширеннях динамічних систем на торі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_08.pdf

Володимир Макаров, Наталія Майко, Вячеслав Рябічев Непокращувана оцінка швидкості збіжності методу перетворення Келі для операторної експоненти в гільбертовому просторі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_09.pdf

Микола Феник Про виділення розв’язків рівнянь Матісона-Папапетру, що описують рух власного центра маси в полі Шварцшільда

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_10.pdf

Олександр Дяченко Про регулярність розвʼязків деяких параболічних систем

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_11.pdf

Kateryna Buryachenko Qualitative properties of linear and nonlinear fourth-order hyperbolic equations

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_12.pdf

Марія Сердюк Радіальні розвʼязки псевдо-диференціальних рівнянь p-адичного аргументу зі слабким виродженням

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_13.pdf

Ольга Возняк, Віталій Дронь, Ігор Мединський Коректна розвʼязність задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з трьома групами просторових змінних та виродженням на початковій гіперплощині

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_14.pdf

Ігор Мединський, Галина Пасічник Про властивості обʼємного потенціалу для одного параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами в групі молодших членів

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_15.pdf

Іванна Бондар Умови керування для не завжди розвʼязних імпульсних систем інтегро-диференціальних рівнянь

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_16.pdf

Іван Буртняк, Ганна Малицька Вироджені параболічні рівняння типу дифузії з інерцією

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_17.pdf

Геннадій Грабчак Асимптотика спектра власних коливань струнної сітки з жорсткими, але легкими компонентами

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_20.pdf

Надія Гузик, Оксана Бродяк Задача Стефана для параболічного рівняння зі слабким виродженням

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_21.pdf

Іван Пукальський, Богдан Яшан Оптимальне керування в задачі Діріхле для еліптичних рівнянь з виродженням

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_22.pdf

Оксана Гентош, Анатолій Прикарпатський Раціональна факторизація потоків типу Лакса на спряженому просторі до алгебри Лі дробових інтегро-диференціальних операторів

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_23.pdf

Оксана Сатур Динаміка конфліктної взаємодії в термінах мінімальних гравців

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_24.pdf

Oleksandr Hnatiuk, Volodymyr Kyrylych, Olha Milchenko Optimal control of a hyperbolic system of countable semilinear equations

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_25.pdf

Галина Івасюк, Наталія Процах, Тоня Фратавчан Про прямі та обернені задачі для рівнянь типу Ейдельмана

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_27.pdf

Володимир Ільків, Наталія Страп, Ірина Волянська Нелокальна крайова задача для диференціально-операторного рівняння у просторах експоненційного типу рядів Діріхле-Тейлора

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_28.pdf

Іван Савка Про коректність задачi спряження з багатоточковими умовами для факторизованих рівнянь високого порядку

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_29.pdf

Володимир Ільків, Михайло Симотюк, Ярослав Слоньовський Оцінки характеристичного визначника задачі Ніколетті для рівняння типу Ейлера

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_34.pdf

Антон Кузь Задача з інтегральними умовами для узагальненого рівняння Трікомі

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_33.pdf

Vasyl Fedorchuk, Volodymyr Fedorchuk Classification of symmetry reductions for some P(1,4)-invariant partial differential equations

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_02.pdf

Олександр Лагодзінський Резонансні тривимірні усталені коливання рідини в контейнері квадратного перерізу

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_06.pdf

Oleh Buhrii, Oksana Kholyavka Evolution stokes system of the third order with variable exponent of nonlinearity

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_18.pdf

Iryna Kmit Hopf bifurcation for general 1D semilinear wave equations with delay

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_19.pdf

Галина Лопушанська, Ольга Мʼяус, Олена Пасічник Обернена задача з багатьма невідомими у правій частині рівняння дробової дифузії

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_26.pdf

Volodymyr Pelykh, Yurii Taistra Poynting vector of one-way null electromagnetic field In the Kerr space-time

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_30.pdf

Ольга Кічмаренко, Володимир Сапожніков Метод усереднення диференціально-різницевих включень

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_31.pdf

Ігор Борачок, Роман Хапко Про метод фундаментальних розвʼязків для нестаціонарного рівняння Стокса

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma09_32.pdf

Алла Луценко Матричні квазігрупи з властивістю схрещеної оборотності

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_01.pdf

Роман Попович Про елементи великого поряду в скінченних полях, заданих двочленом

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_02.pdf

Володимир Прокіп, Орест Мельник, Ростислава Коляда Про подільність многочленних матриць над полем

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_04.pdf

Галина Зеліско Про існування та єдиність розв’язків лінійних матричних рівнянь над квадратичними кільцями з інволюцією

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_05.pdf

Ігор Ориняк, Дмитро Кольцов, Роман Мазурик Порівняння плоских балкового коротаційного сплайну і геометрично нелінійної балки

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_06.pdf

Назар Пирч Універсально М-еквівалентні відображення

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_07.pdf

Богдан Шаваровський Повна система інваріантів відносно напівскалярної еквівалентності для 3х3-матриці простої структури

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_08.pdf

Дмитро Карвацький Канторвали та тригонометричні функції

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_09.pdf

Ростислав Кривошия, Дмитро Скакун Про множину нерухомих точок функції частоти нуля чисел, що мають QS-представлення

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_10.pdf

Володимир Щедрик Матриці та повʼязані з ними групи Зеліска

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_12.pdf

Наталія Джалюк, Василь Петричкович Розвʼязність матричного рівняння AX=YB у кільці блочно-трикутних матриць

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_13.pdf

Ярослав Грушка Теорема про неповернення для універсальних кінематик та деякі її застосування

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_14.pdf

Наталія Ладзоришин, Василь Петричкович Еквівалентність пар матриць над квадратичним кільцем Z[(-2)1/2]

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_15.pdf

Марта Малоїд-Глєбова Вторинно-мультиплікаційні модулі та їх властивості

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_16.pdf

Андрій Романів Розклад оборотної матриці у добуток двох матриць із заданими властивостями

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_17.pdf

Микола Працьовитий, Ірина Лисенко, Юлія Маслова G-зображення дійсних чисел та його застосування

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_18.pdf

Віталій Бондаренко, Мирослав Стойка, Марина Стьопочкіна Про комбінаторні властивості частково впорядкованих множин 6-го порядку надсуперкритичного мінімаксного типу

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_19.pdf

Тарас Гой Про комбiнаторнi тотожностi з узагальненими числами Леонардо

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_20.pdf

Михайло Митрофанов, Олександр Равський Справедлива представимість соціально відділених підмножин прямої

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_03.pdf

Ivanna Melnyk Quasi-prime ideals of noetherian semirings

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_11.pdf

Дмитро Селютiн Про перетин сiмейств ультрафiльтрiв

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_21.pdf

Mykhailo Mytrofanov, Alex Ravsky Complete representability of socially distant sets

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_22.pdf

Svyatoslav Nykorovych Approximation relations on the posets of pseudoultrametrics

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma10_23.pdf

Роман Синкевич, Світлана Майстренко, Костянтин Хурцилава, Тарас Донцов-Загреба, Іван Ковалець Пілотна система аналізу невідомих джерел радіоактивних забруднень в атмосфері засобами оберненого моделювання

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm11_05.pdf

Олександр Трофимчук, Юрій Калюх, Володимир Дунін, Сергій Кураш Моделювання за допомогою цифрових двійників реакції будівель та споруд на динамічні впливи

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm11_01.pdf

Михайло Яджак, Олександр Поліщук Проблема розпаралелювання обчислень під час агрегованого оцінювання автотранспортної системи великого міста

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm11_02.pdf

Олександр Поліщук Про уразливість складних мережевих систем та міжсистемних взаємодій

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm11_03.pdf

Serhiy Semenyuk Infinitesimal operator for the continuous time Markov modulated Poisson process

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm11_04.pdf

Марія Тютюнник Про деякі підходи до оптимізації прогностичного оцінювання об’єктів складної системи

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm11_06.pdf

Nazarii Dzhaliuk Investigation of server vulnerabilities on webapp using cross-platform Node.js

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mm11_07.pdf

Михайло Яджак Про викладання основ паралельного програмування для здобувачів вищої освіти в галузі прикладної математики та інформатики

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma12_01.pdf

Ольга Терендій, Оксана Грицай, Артем Марущак Застосування евристичних підходів у викладанні операційних систем для задач розпаралелювання

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma12_02.pdf

Тетяна Соляр, Тимофій Пасічник, Ірина Комар Інтерактивні технології навчання в освітньому процесі закладу вищої освіти

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma12_03.pdf

Андрій Бомба, Сергій Барановський Ідентифікація і оптимізація параметрів моделі інфекційного захворювання з урахуванням сорбційної терапії та дифузійних збурень

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma13_01.pdf

Микола Бокало, Михайло Симотюк Операторні рівняння з діагональними операторами у просторах послідовностей комплексних чисел

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/ma13_02.pdf

Валерій Сатокін Дослідження напружено-деформованого стану циліндричних оболонок неруйнівним методом контролю в процесі їх виготовлення

http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/mo13_01.pdf